Dvanaestogodišnje iskustvo i veliki broj projektovanih i realizovanih računarskih mreža i komunikacija, od malih "SOHO" sistema pa sve do računarskih mreža sa nekoliko desetina radnih stanica, su dovoljan pokazatelj mogućnosti našeg stručnog tima koji je u stanju da ispuni i najsloženije zahteve koji mogu biti postavljeni pred nas od strane naših korisnika.